شهید حاج حسین خرازی :

هرچه می کشیم و هر چه بر سرمان می آید ،از نافرمانی خداست.


برچسب ها : حرف شهدا  ,