شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ امروز به عشاق حسين، زهرا دهد مزد عزا يک عده را درمان دهد، يک عده بخشش در جزا يک عده را مشهد برد، يک عده را ديدار حج باشد که مزد ما شود، تعجيل در امر فرج حلول ماه ربيع الاول مبارک
سلام خيلي قشنگ بود ممنون
mp3 player شوکر
سنگر بندگي
رتبه 0
0 برگزیده
232 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سنگر بندگي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top