فلانی تا جوانی قدر بدان و خدا را عبادت کن. لذت عبادت در جوانی است؛ انسان وقتی پیر می شود دلش می خواهد خدا را عبادت کند؛ اما حال و توانی برایش نیست...

یکی از پاسداران امام راحل که مدتی شب ها در بیمارستان مراقب ایشان بوده نقل می کند: «حضرت امام(ره) شب ها معمولا دو ساعت مانده به اذان صبح بیدار بودند. یک شب متوجه شدم که ایشان با صدای بلند گریه می کنند؛ من هم متاثر شدم و شروع کردم به گریه کردن. ایشان که برای تجدید وضو بیرون آمده بودند متوجه من شدند و فرمودند: فلانی تا جوانی قدر بدان و خدا را عبادت کن. لذت عبادت در جوانی است؛ انسان وقتی پیر می شود دلش می خواهد خدا را عبادت کند؛ اما حال و توانی برایش نیست.»

برگرفته از کتاب برداشت هایی ازسیره امام خمینی(ره)


برچسب ها : عبادت _نصایح اخلاقی  ,